Aurkeztutako ekimenak

Madrazo Lavín, Javier argazkia
Madrazo Lavín, Javier

Lanbidea : Instituto publikoko batxilergoko irakaslea.

VI. Legealdia

Legebiltzarkide baten ziurtagiria, deia, bateraezintasunak eta uko egitea

Interpelazioa

 • Euskal Autonomia Erkidegoko 12/1998 Legearen, Gizarte Bazterkeriaren Aurkakoaren, 3. artikuluaren eraginei buruzkoa. (06\10\04\01\00003)
 • "Etxebide" Egitasmoa gauzatzeari buruzkoa. (06\10\04\01\00006)
 • Gurutzetako Ospitalean (Barakaldo) izan den Arpergillus-agerraldi berriari buruz. (06\10\04\01\00007)
 • Legebiltzarrean hamabosteroko agerraldiak egiteari buruz (06\10\04\01\00008)
 • Jaurlaritzak aurreikusitako legegintza-egutegia Legebiltzarrari bidaltzeari buruzkoa. (06\10\04\01\00016)
 • Estatuaren 1990eko Aurrekontuen Legean ezarritako kalteordaina jaso ezinda gertatu diren presoen taldeari buruzko azterketari buruzkoa. (06\10\04\01\00020)
 • Hondarribiko Alardiari buruzkoa. (06\10\04\01\00022)
 • Bideozaintzaren gaineko arautegia ez betetzeari buruzkoa. (06\10\04\01\00035)
 • Aurrekontuak luzatzeari buruzkoa. (06\10\04\01\00113)
 • Eusko Legebiltzarrak 0-3 urte bitarteko Haur Hezkuntza hezkuntza-sisteman sartu eta finantzatzea dela-eta hartu zuen erabakia ez betetzeari buruzkoa. (06\10\04\01\00134)

Osoko bilkuran ahoz erantzuteko galdera

 • Autonomia Erkidegoaren 1999rako Aurrekontuak egiteari buruzkoa. (06\10\05\01\00006)
 • Enplegurik ez dutenentzat oinarrizko errenta ezartzeari buruzkoa. (06\10\05\01\00007)
 • Udal Legea egiteari buruzkoa. (06\10\05\01\00008)
 • Destino-osagarriak eta seiurtekoak direla-eta Eusko Jaurlaritzak irakasle publikoei zor dizkien kopuruak ordaintzeari buruzkoa. (06\10\05\01\00009)
 • Zaratamo udalerriko bi ikastetxe publikoren bat-egite prozesua dela-eta Jaurlaritzak egindakoari buruzkoa. (06\10\05\01\00105)
 • Eusko Legebiltzarrak lan-eskaintza publikoaz sinaturiko akordioa betetzeari buruzkoa. (06\10\05\01\00122)

Batzordean ahoz erantzuteko galdera

Idatziz erantzuteko galdera

 • Eusko Jaurlaritzak sustapen publikoko etxebizitzen alorreko iruzurraren aurka martxan jarritako neurriei buruzkoa. (06\10\05\03\00006)
 • "Etxebide" Etxebizitza Bideratzeko Egitasmoaren betetze-mailari buruzkoa. (06\10\05\03\00007)
 • Bruselako euskal ordezkaritzako langileak oraintsu funtzionario bihurtu izanari buruzkoa. (06\10\05\03\00008)
 • Ondare-adierazpen bereziari buruzkoa. (06\10\05\03\00018)
 • Estatuaren eta autonomia-erkidegoen arteko biltzar sesktorialen bileretara, bereziki Europako Batasunaren gaiei dagozkienetara, euskal ordezkaritza bat joateari buruzkoa. (06\10\05\03\00026)
 • Euskal Autonomia Erkidegoan erabilitako olioaren kudeaketa arautzeari buruzkoa. (06\10\05\03\00069)
 • Irisgarritasunaren Legea ustez bete ez delako aurkeztu diren salaketei buruzkoa. (06\10\05\03\00070)
 • Gizarte-taldeek EITBn agertzeko duten eskubideari buruzkoa. (06\10\05\03\00224)
 • Ertzaintzak egindako identifikazioei buruzkoa. (06\10\05\03\00368)
 • Eusko Legebiltzarraren Osoko Bilkurak langileen kontratazioaz hartutako erabakia dela-eta Eusko Jaurlaritzak egindako jarduerei buruzkoa. (06\10\05\03\00386)
 • Atzerritarren Legea dela-eta Eusko Jaurlaritzak egin beharrekoei buruzkoa. (06\10\05\03\00407)
 • Justizi sektoreko negoziazioetan CGT-LKN sindikatua segregatzeari buruzkoa. (06\10\05\03\00418)
 • Istripuetarako mutualitateei fakturatzeari buruzkoa. (06\10\05\03\00444)
 • Zaratamoko Lehen Hezkuntzako ikastetxeak batzeari buruzkoa. (06\10\05\03\00562)
 • Gasteizko Irakaslanerako Egokitze Ikastaroan gaztelania kendu izanaz. (06\10\05\03\00628)
 • Gure Erkidegoan bizi-testamentua indarrean jartzea lege aldetik bideragarri ote den eta juridikoki eta praktikan eraginkor ote den aztertzeko txostenari buruzkoa. (06\10\05\03\00716)
 • VISA txartelak erabiltzeari buruz. (06\10\05\03\00799)

Legebiltzar Taldeak eskatutako agerraldia

 • SOS Arrazakeriako bozeramailea San Frantzisko aldean atxikita eduki izanaz informatzeko. (06\10\06\01\00074)
 • Semaforoak ahalik eta azkarren jartzeko eskatzen zuen auzotar-kontzentrazio baten aurkako neurriz kanpoko polizi jardueraz informatzeko. (06\10\06\01\00078)
 • Hondarribiko Alardearen ekitaldiak egiten ari zirela ertzainek izandako jokabidea azaltzeko. (06\10\06\01\00085)
 • Israelgo presondegietan preso dauden palestinarren egoeraz informatzeko.. (06\10\06\01\00088)
 • Hondarribiko Alardeko gertakarien inguruan izan duen jokaera azaltzeko. (06\10\06\01\00089)
 • Kolonbiako herriak bizi duen egoera azaltzeko. (06\10\06\01\00107)
 • Herrizaingo Sailak Ertzaintzako agente batzuek Hondarribiko Alardean izan zuten jokabidea dela-eta egindakoa azaltzeko, Ertzaintzak sexu-berdintasunerako eskubide konstituzionala hautsi zuela dioen Euskal Herriko Auzitegi Nagusiaren epaiarekin lotuta. (06\10\06\01\00139)
 • Arabako nekazari eta abeltzain guztientzat lehenbailehen ureztapenaren zabaltzea arintzeko dituzten proposamenei buruz informatzeko. (06\10\06\01\00168)
 • Herrizaingo Sailak Hondarribiko Alardeko gertakarietan izandako jokaera azaltzeko. (06\10\06\01\00173)
 • Erakunde publikoaren informazio-politikoaz informatzeko, bai eta bere programazioan objektibotasuna, egiazkotasuna, inpartzialtasuna eta aniztasun politikoarekiko begirunea betetzen ote diren informatzeko ere, printzipio horiek RTVEren Estatutuaren 4. artikuluan jasota baitaude. (06\10\06\01\00189)
 • Azal ditzan Ertzaintzan nagusi den ERNE sindikatuaren kontra egin dituen salaketak. (06\10\06\01\00211)

Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina

 • Urriarren18ko 5/1996 Legea, Gizarte Zerbitzuena, betetzeari buruz. (06\10\07\02\00003)
 • Ekainaren 26ko 8/1997 Legea, Osasuna Antolatzekoa, betetzeari buruz. (06\10\07\02\00004)
 • Maiatzaren 22ko 12/1998 Legea, Gizarte Bazterketaren kontrakoa, betetzeari buruz. (06\10\07\02\00005)
 • Ekainaren 29ko 20/1998 Legea, Lur Ondare Publikoena, betetzeari buruz. (06\10\07\02\00006)
 • Azaroaren 21eko 17/1997 Legea, Txakur Gidariena, betetzeari buruz. (06\10\07\02\00007)
 • Abenduaren 4ko 20/1997 Legea, Irisgarritasuna Bultzatzekoa, betetzeari buruz. (06\10\07\02\00008)
 • Gizarte Bazterkeriaren Aurkako maiatzaren 22ko 12/1998 Legea betetzeari buruz. (06\10\07\02\00010)
 • Irisgarritasuna Sustatzeko abenduaren 4ko 20/1997 Legea betetzeari buruz. (06\10\07\02\00011)
 • Antolamendu Sanitarioari buruzko ekainaren 26ko 8/1997 Legea betetzeari buruz. (06\10\07\02\00012)
 • Lurzoru Ondare Publikoei buruzko ekainaren 29ko 20/1998 Legea betetzeari buruz. (06\10\07\02\00013)
 • Itsu-txakurrei buruzko azaroaren 21eko 17/1997 Legea betetzeari buruz. (06\10\07\02\00014)
 • Gizarte Zerbitzuei buruzko urriaren 18ko 5/1996 Legea betetzeari buruz. (06\10\07\02\00015)
 • Estatuaren eta autonomia-erkidegoen arteko biltzar sektorialen, batez ere Europako Erkidegoarekin zerikusia duten gaiei buruzkoen, bileren aktez. (06\10\07\02\00037)
 • ABLEen bitartez 96-98 hirurtekoan emakumezkoei egindako kontratuez. (06\10\07\02\00041)
 • Emakumeek Euskal Administrazioan duten lan-egoeraz. (06\10\07\02\00042)
 • Porcelanas del Bidasoa, S.A. enpresari buruzko azterketaz. (06\10\07\02\00094)
 • Ertzaintzari buruzko zenbait informazioz. (06\10\07\02\00183)
 • Funtzionario eta lan-kontratuko langileei buruzko dokumentuez. (06\10\07\02\00227)
 • Prostituzioarekin zerikusia duten dokumentuez. (06\10\07\02\00277)
 • Fiskaltzen memoriez. (06\10\07\02\00281)
 • Eskolta pribatuen legezkotasunari buruzkoa. (06\10\07\02\00348)
 • Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren aurrekontuen edo gastuen gaineko informazioaz. (06\10\07\02\00383)
 • Erakundeek tratu txar eta sexu-erasoei dagokienez egin beharreko jarduerei buruzko legez besteko proposamena betetzeaz. (06\10\07\02\00386)
 • EITBn denborak nola banatu diren jakiteko. (06\10\07\02\00387)
 • Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila kontrolatzeaz. (06\10\07\02\00390)
 • Kriminologiaren Euskal Institutuaz. (06\10\07\02\00411)

Interpelazioaren ondoriozko mozioa

 • Emakumeek Irun eta Hondarribiko alardeetan parte hartzeari buruzkoa. (06\11\03\00\00001)

V. Legealdia

Interpelazioa

 • "Gartzeleratutako gaixo seropositibo eta heroinazaleen egoerari" buruzkoa. (05\10\04\01\00002)
 • SESB ohitik azken urteotan itzulitako euskaldunen egoeraz. (05\10\04\01\00004)
 • Tokiko polizien prestatze-aukerei buruzkoa. (05\10\04\01\00017)
 • Lehendakariak Espainiako Estatua NATOren egitura militarrean sartzearen aldeko jarrera azaldu izanari buruzkoa. (05\10\04\01\00038)
 • Euskadiko Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioaren zerbitzuko funtzionarioen huelgari buruzkoa. (05\10\04\01\00058)
 • Odol-ematean homosexualak diskriminatzeari buruzkoa. (05\10\04\01\00062)

Osoko bilkuran ahoz erantzuteko galdera

Batzordean ahoz erantzuteko galdera

 • Animaliak Babesteko Legearen zenbait artikulu ez betetzeko arrazoiei buruzkoa. (05\10\05\02\00041)
 • Hauteskunde-prozesuetako funtzionamendu-gastuen kudeaketari buruzkoa. (05\10\05\02\00149)

Idatziz erantzuteko galdera

 • Loiuko gertakizunei buruzkoa. (05\10\05\03\00001)
 • Euskal industri politikaz Confebask-ek duen irizpideari buruzkoa. (05\10\05\03\00003)
 • "Presondegi Prozeduretako Ofiziozko Eskuordekoentzako Dirulaguntzak" direla eta. (05\10\05\03\00005)
 • Ertzaintzaren eta udaltzaingoen arteko koordinazioari buruzkoa. (05\10\05\03\00020)
 • Ertzaintzak enkante judizialen eremuan darabilen ihardunari buruzkoa. (05\10\05\03\00026)
 • Gobernu autonomoak Ibermática-rekin egindako kontratuei buruzkoa. (05\10\05\03\00037)
 • Biziarteko pentsioen ordainketari eta kargu-uzte sarien kobrantzari buruzkoa. (05\10\05\03\00038)
 • Donostiako Udalaren eta Herrizaingo Sailaren arteko hitzarmenari buruzkoa. (05\10\05\03\00046)
 • Ertzaintzako agenteek duten egoerari buruzkoa. (05\10\05\03\00050)
 • Irudian, prentsa-zerbitzuan eta kanpo-harremanetan Herrizaingo Sailak egindako gastuei buruzkoa. (05\10\05\03\00051)
 • La Bilbaina elkarteari kasino bat esleitu izanari buruzkoa. (05\10\05\03\00055)
 • Finantzen Euskal Erakunde Publikoa Eratzeko lege-proiektuari buruzkoa. (05\10\05\03\00057)
 • Goi-kargudun eta aholkularien kargu-uzte eta izendatzeei buruzkoa. (05\10\05\03\00060)
 • Legez kontrako entzuketen salaketei buruzkoa. (05\10\05\03\00064)
 • Eusko Jaurlaritzak armagintza alorrean duen politikari buruzkoa. (05\10\05\03\00065)
 • Estatu Batuetan promozio eta irudi arloan inbertsioak egiteari buruzkoa. (05\10\05\03\00072)
 • Coopers and Lybrand konpainia ikuskatzailearekin egindako kontratuei buruzkoa. (05\10\05\03\00073)
 • PSE-EEk GAL auziarekin lotura duelako egozpenei buruzkoa. (05\10\05\03\00075)
 • Zakurren nahitaezko inmunizazioari buruzkoa. (05\10\05\03\00101)
 • Lehendakaritzaren zerbitzuko ibilgailu ofizialei buruzkoa. (05\10\05\03\00115)
 • Euskadin 1995ean aurrez jakinarazi gabe egindako legezko manifestazioei buruzkoa. (05\10\05\03\00117)
 • Bilboko metroaren lanen eraginari buruzkoa. (05\10\05\03\00121)
 • Donostiako Hipodromoari buruzkoa. (05\10\05\03\00124)
 • Lehendakariaren auto partikularraren konponketari buruzkoa. (05\10\05\03\00125)
 • Goi-kargu eta konfiantzako pertsonalaren kargugabetze eta izendapenei buruzkoa. (05\10\05\03\00126)
 • Eusko Jaurlaritzak egiten dituen lege eta dekretu zirriborrei buruzkoa. (05\10\05\03\00133)
 • Ertzaintzaren organigramari, izendapen libreei eta zerbitzu-eginkizunei buruzkoa. (05\10\05\03\00134)
 • Espainiako estatutik kanpo preso dauden euskal herritarriei buruzko ekintzei buruz. (05\10\05\03\00135)
 • Ertzaintzaren tiroketa-galeriari buruzkoa. (05\10\05\03\00136)
 • Kontratatu finkoak funtzionari bihurtzeari buruzkoa. (05\10\05\03\00138)
 • Lehendakaritzaren ordezkaritzari eta hari eratxikitako konfiantzako langileei buruzkoa. (05\10\05\03\00144)
 • Borondatezko jubilazio zuzpertuen planari buruzkoa. (05\10\05\03\00146)
 • Ertzainen ondasunek izandako kalteei buruzkoa. (05\10\05\03\00147)
 • OZSrekiko intsumisioei zenbait eskubide zibil kentzeari buruzkoa. (05\10\05\03\00150)
 • Eusko Jaurlaritzak azpikontrataturiko lanei buruzkoa. (05\10\05\03\00154)
 • Ertzaintzako eskala ete kategorietan sartzeko ikastaroei buruzkoa. (05\10\05\03\00158)
 • Ertzaintzarentzako babes-txalekoen erosketari buruzkoa. (05\10\05\03\00178)
 • Aukera sexualagatiko diskriminazio sozialaren aurka Gobernuak egindakoari buruzkoa. (05\10\05\03\00179)
 • Esklusio sozialaren aurkako legeari buruzkoa. (05\10\05\03\00212)
 • Diru bereizien legeari buruzkoa. (05\10\05\03\00213)
 • Ingurugiroaren organo administratiboa sortzeko legeari buruzkoa. (05\10\05\03\00214)
 • Nekazaritza Bazkundeen Legea aldatzeko legeari buruzkoa. (05\10\05\03\00215)
 • Ingurugiroaren lege orokorrari buruzkoa. (05\10\05\03\00216)
 • Goi-kargudunentzako ibilgailuen erosteari buruzkoa. (05\10\05\03\00229)
 • Euskal administrazio publikoen eta erakunde zerbitzu-emaileen arteko harremanei buruzkoa. (05\10\05\03\00237)
 • Ertzaintzaren Laguntzarako Atal Teknikoaren (ELAT) funtzionamenduari buruzkoa. (05\10\05\03\00238)
 • Kontsulta eta aholkularitza enpresei kontratatutako zerbitzuei buruzkoa. (05\10\05\03\00241)
 • Herrizaingo Saileko helikopteroen salerosketari buruzkoa. (05\10\05\03\00245)
 • Tituludun lanbideetan ihardutearen eta lanbide elkargo eta kontseiluen gaineko legeari buruzkoa. (05\10\05\03\00252)
 • Ertzaintzako agenteen ibilgailuetako kalteak konpontzeari buruzkoa. (05\10\05\03\00263)
 • Ainhoa Proiektuaren eraginkortasunari buruzkoa. (05\10\05\03\00269)
 • Ertzaintza Kode Penalaren alorrean prestatzeari buruzkoa. (05\10\05\03\00276)
 • Ikusmen-akatsak izan eta gida-txakurrak erabiltzen dituzten pertsonak zenbait lekutan sartzeari buruzko arauen gainekoa. (05\10\05\03\00277)
 • Euskadiko segurtasun pribatuko enpresei buruzkoa. (05\10\05\03\00304)
 • Eskolta pribatuko zerbitzuei buruzkoa. (05\10\05\03\00309)
 • Bilboko Belategi plazako babes ofizialeko etxebizitzei buruzkoa. (05\10\05\03\00316)
 • Justizi egoitzetan egindako salmentei buruzkoa. (05\10\05\03\00333)
 • Justizi etxeetako segurtasunari buruzkoa. (05\10\05\03\00334)
 • Eusko Jaurlaritzaren Lakuako egoitzan dauden saltzeko makinen enkante publikoari buruzkoa. (05\10\05\03\00336)
 • Justizi etxeetako segurtasun-neurriei buruzkoa. (05\10\05\03\00359)
 • Biziarteko pentsioei buruzkoa. (05\10\05\03\00363)
 • Bideo-zaintzari buruzkoa. (05\10\05\03\00365)
 • Trafikoko arau-hausteengatik jarritako isunei buruzkoa. (05\10\05\03\00367)
 • Euskadin eman diren arma-lizentziei buruzkoa. (05\10\05\03\00372)
 • Material militarraren edo bi erabilpenekoaren esleipenei buruzkoa. (05\10\05\03\00373)
 • Eusko Jaurlaritzak GALen biktimen arazoan egindakoari buruzkoa. (05\10\05\03\00375)
 • Epaile, fiskal eta epai-idazkariei emandako laguntzei buruzkoa. (05\10\05\03\00380)
 • Politika-ordezkaritzari dagokionez Radio vitoria-ko albistegietan erabiltzen diren irizpideei buruzkoa. (05\10\05\03\00393)
 • Ertzaintzako ustezko infiltratuei buruzkoa. (05\10\05\03\00416)
 • Euska Autonomi Elkartean 1996an egindako kontratazioei buruzkoa. (05\10\05\03\00420)
 • Eusko Jaurlaritzak egindako inkesta eta iritzi-azterketei buruzkoa. (05\10\05\03\00426)
 • Euskal herriko ezkutuko ekonomiari buruzkoa. (05\10\05\03\00427)
 • Goi-karguen murrizketari buruzkoa. (05\10\05\03\00430)
 • Herrizaingo Sailak material militarraren edo bi erabilpenekoaren esleipenetan jarraituriko irizpideei buruzkoa. (05\10\05\03\00442)
 • Ertzaintzak buruturiko atxiloketei buruzkoa. (05\10\05\03\00464)
 • Ertzaintzak egin dituen identifikazio-dilijentzien erregistro-liburuari buruzkoa. (05\10\05\03\00466)
 • Profesionalen elkargo eta kontseiluei delegaturiko administrazio-egitekoei buruzkoa. (05\10\05\03\00467)
 • Eusko Jaurlaritzaren legegintza-egutegia behin eta berriz ez betetzeari buruzkoa. (05\10\05\03\00481)
 • Eusko Jaurlaritzako goi-kargudun eta konfiantzazko langileen ordainsari, dieta eta kalteordainei buruzkoa. (05\10\05\03\00484)
 • Euskadiko Autonomi Elkarteko sektore publikoan eginiko aparteko orduei buruzkoa. (05\10\05\03\00486)
 • Bizkaiko meatze-aldeko talde inkontrolatuei buruzkoa. (05\10\05\03\00488)
 • Martxoaren 8an Arrasaten izandako gertaerei buruzkoa. (05\10\05\03\00497)
 • Ertzaintzak Eusko Legebiltzarraren inguruetan egindako atxiloketei buruzkoa. (05\10\05\03\00508)
 • Osalan/Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeak 1996an burututako ekintzei buruzkoa. (05\10\05\03\00512)
 • AVCSen gaineko informazioari buruzkoa. (05\10\05\03\00515)
 • Ertzaintzak Eusko Legebiltzarraren inguruetan egindako pertsona-atxikitzeei buruzkoa. (05\10\05\03\00518)
 • Euskal Autonomi Elkarteko administrazio publikoak eta Espainiako Estatua kupoaz egiten ari diren negoziaketari buruzkoa. (05\10\05\03\00521)
 • Bahituen polizi araketari buruzkoa. (05\10\05\03\00522)
 • Bulego Judiziala eta Justizi Administrazioaren zerbitzuan diharduten funtzionarioen estatutu juridikoa eraberritzeari buruzkoa. (05\10\05\03\00584)
 • Eustat-en inkesten pribatizazio-prozesuari buruzkoa. (05\10\05\03\00586)
 • Euskal Y-aren proiektuaren alderdi teknikoei buruz. (05\10\05\03\00591)
 • Estatistika Institutu Nazionalaren eta Eustat-en arteko bikoiztasunei buruz. (05\10\05\03\00602)
 • Bizkaiko Durangoko Talde Mugikorraren egoitzan izandako suteari buruzkoa. (05\10\05\03\00620)
 • Familia ugarien legeari bruzkoa. (05\10\05\03\00632)
 • Euskal errepideetako ezbehar-kopuruari buruzkoa. (05\10\05\03\00642)
 • Guggenheim Museoko segurtasun-neurriei buruzkoa. (05\10\05\03\00643)
 • Euskal Autonomia Erkidegoan 1997ko hirugarren hiruhilabetean egindako kontratazioei buruzkoa. (05\10\05\03\00646)
 • 308/1996 Dekretuari, EAEko joko-makinen, makina laguntzaileen eta jokorako beste instalazio eta sistema batzuen araudia onesten duenari buruzkoa. (05\10\05\03\00648)
 • Enpresa alemaniar bati helikoptero bat uzteari buruzkoa. (05\10\05\03\00662)
 • Vitoria-Gasteizko 3. Zigor Epaitegia Famili Epaitegi bilakatzeko aukerari buruzkoa. (05\10\05\03\00682)
 • Gran Casino Nevión-en emakidari buruzkoa. (05\10\05\03\00702)
 • Ertzaintzaren elkarretaratzeei buruzkoa. (05\10\05\03\00708)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko hondakin-ontzien bide-segurtasunari buruzkoa. (05\10\05\03\00714)
 • Eusko Jaurlaritza etxebizitzaren alorreko iruzurraren kontra egiten ari den borrokari buruzkoa. (05\10\05\03\00717)
 • Erakunde publikoak Irungo udalerrian etxebizitza alorrean egiten ari direnari buruzkoa. (05\10\05\03\00723)
 • Erakunde publikoak leioako udalerrian etxebixitza alorrean egiten ari direnari buruzkoa. (05\10\05\03\00724)
 • Erakunde publikoak Getxoko udalerrian etxebizitza alorrean egiten ari direnari buruzkoa. (05\10\05\03\00725)
 • Erakunde publikoak Basauriko udalerrian etxebizitza alorrean egiten ari direnari buruzkoa. (05\10\05\03\00726)
 • Erakunde publikoak Portugaleteko udalerrian etxebizitza arloan egiten ari direnari buruzkoa. (05\10\05\03\00727)
 • Erakunde publikoak Santurtziko udalerrian etxebizitza arloan egiten ari direnari buruzkoa. (05\10\05\03\00728)
 • Erakunde publikoak Barakaldoko udalerrian etxebizitza arloan egiten ari direnari buruzkoa. (05\10\05\03\00729)
 • Erakunde publikoak Vitoria-Gasteiz udalerrian etxebizitza arloan egiten ari direnari buruzkoa. (05\10\05\03\00730)
 • Erakunde publikoak Donostia udalerrian etxebizitza arloan egiten ari direnari buruzkoa. (05\10\05\03\00731)
 • Erakunde publikoak Bilboko udalerrian etxebizitza arloa egiten ari direnari buruzkoa. (05\10\05\03\00732)
 • Euskal Autonomia Erkidegoan 1997ko laugarren hiruhilabetekoan egindako kontratazioei buruzkoa. (05\10\05\03\00735)
 • Euskal Herriko Atonomia Erkidegoko gasolindegiak ikuskatzeko jardunbideei buruzkoa. (05\10\05\03\00736)
 • Erakunde publikoak Sestaoko udalerrian etxebizitza alorrean egiten ari direnari buruzkoa. (05\10\05\03\00740)
 • Erakunde publikoak Amorebietako udalerrian etxebizitza alorrean egiten ari direnaria buruzkoa. (05\10\05\03\00741)
 • Erakunde publikoak Durangoko udalerrian etxebizitza alorrean egiten ari direnari buruzkoa. (05\10\05\03\00742)
 • Erakunde publikoak Galdakaoko udalerrian etxebizitza alorrean egiten ari direnari buruzkoa. (05\10\05\03\00743)
 • Erakunde publikoak Erandioko udalerrian etxebizitza alorrean egiten ari direnari buruzkoa. (05\10\05\03\00744)
 • Erakunde publikoak Ermuko udalerrian etxebizitza alorrean egiten ari direnari buruzkoa. (05\10\05\03\00745)
 • Erakunde publikoak Arrigirriagako udalerrian etxebizitza alorrean egiten ari direnari buruzkoa. (05\10\05\03\00746)
 • Erakunde publikoak Sopelanako udalerrian etxebizitza alorrean egiten ari direnari buruzkoa. (05\10\05\03\00747)
 • Erakunde publikoak Berangokoudalerrian etxebizitza alorrean egiten ari direnari buruzkoa. (05\10\05\03\00748)
 • Erakunde publikoak Errenteriako udalerrian etxebizitza alorrean egiten ari direnari buruzkoa. (05\10\05\03\00749)
 • Erakunde publikoak Arrasateko udalerrian etxebizitza alorrean egiten ari direnari buruzkoa. (05\10\05\03\00750)
 • Erakunde publikoak Pasaiako udalerrian etxebizitza alorrean egiten ari direnari buruzkoa. (05\10\05\03\00751)
 • Erakunde publikoak Andoaingo udalerrian etxebizitza alorrean egiten ari direnari buruzkoa. (05\10\05\03\00752)
 • Erakunde publikoak Hernaniko udalerrian etxebizitza alorrean egiten ari direnari buruzkoa. (05\10\05\03\00753)
 • PFEZen Erreformako etxebizitza-fiskalitateari dagokionez Eusko Jaurlaritzak duen jarrerari buruzkoa. (05\10\05\03\00754)
 • Euskal Administrazio publikoko inkesten eta pribatizazio-prozesuaren gaineko informazioari buruzkoa. (05\10\05\03\00759)
 • Eusko Jaurlaritzak Euskal Autonomi Erkidegoan dauden espetxeen arloan egindako ihardueren txostenari buruzkoa. (05\10\05\03\00777)
 • EAEko Administrazio orokorraren eremuan laneko arriskuei aurre hartzeari buruzkoa. (05\10\05\03\00792)
 • Bideoz grabaturiko istiluei buruzkoa. (05\10\05\03\00794)
 • Maiatzaren 22ko 12/1998 Legea, Gizarte Bazterkeriaren Aurkakoa, aplikatzeari buruzkoa. (05\10\05\03\00884)

Legebiltzar Taldeak eskatutako agerraldia

 • Ertzaintzaren barruan berak ardurak izan zituen urteetan, Ertzaintzak Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) direlakoen trama eta ekintzei buruz egindako ikerketei buruz informa dezan. (05\10\06\01\00001)
 • Ertzaintzak Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) direlakoei buruz dituen ikerketa eta datuei buruz informa dezan. (05\10\06\01\00003)
 • Bere laguntzaz GAL tramaren argikuntzan sakontzeko. (05\10\06\01\00004)
 • "Kontuen Euskal Epaitegiak 1992. akitalidan antz emandako kudeaketa-araugabekeriei" buruz hartutako neurriei buruz informa dezan. (05\10\06\01\00015)
 • Juan Calvo kasuaren epaiari buruz informa dezan. (05\10\06\01\00016)
 • "GAL kasua eta Ertzaintzaren informazioa"ri buruzko galderei erantzun diezaien. (05\10\06\01\00023)
 • Funtzio Publikoko zuzendaria kargutik kentzeko izan diren arrazoiez informa dezan. (05\10\06\01\00031)
 • Chiapas eskualdeko eta, oro har, herri indigenen arazoez informa dezan. (05\10\06\01\00088)
 • Bere auto partikularra Gobernu autonomoaren ibilgailu-parkeetan, Arkauten eta Lakuan kokatutakoetan, konpontzearen inguruko gorabeherak azal ditzan. (05\10\06\01\00116)
 • Turbina bakarreko bi helikoptero Ertzaintzarentzat erosi izanaz eta horrelako aparatuak, salbuespenezko kasuetan izan ezik, 50.000 biztanleko herrien gainetik ibiltzen debekatzen duen arautegia agian bete ez izanaz informa dezan. (05\10\06\01\00174)
 • Gorren kolektiboak dituen arazo orokorrak azal ditzaten, kolektibo euskal gizartean integratzea errazteko. (05\10\06\01\00219)
 • Jatorri politiko-ideologikoa duen indarkeriaren biktimei zuzendutako eskuhartze psiko terapeutiko eta prebentiboko ekintza eta programei buruzko informazioa eskuratzeko. (05\10\06\01\00258)
 • Ertzaintzako bi agentek Ertzaintzaren Ekintzetarako Baliabideen zuzendariaren etxean egindako lanez informa dezan. (05\10\06\01\00267)
 • Ertzaintzako arduradunekiko dituen desadostasunei buruz informatzeko. (05\10\06\01\00273)
 • Ertzaintzako arduradunekiko dituen desadostasunei buruz informatzeko. (05\10\06\01\00274)
 • Ertzaintzako arduradunekiko dituen desadostasunei buruz informatzeko. (05\10\06\01\00275)
 • Ertzaintzako arduradunekiko dituen desadostasunei buruz informatzeko. (05\10\06\01\00276)
 • Ertzaintzako Erne sindikatuko kide den Teo Santos jaunaren aurka zigor-espedientea zabaltzeko izan diren arrazoiak azal ditzan. (05\10\06\01\00277)
 • 1997ko otsailaren 22an, larunbata, egindako emanaldiaz informa dezan. (05\10\06\01\00304)
 • Nolako zirkunstantziatan gertatu zen lesionatua Ertzaintzak iragan ostiralean, otsailaren 21ean, atxilotu zuenean azaldu dezan. (05\10\06\01\00305)
 • Elkarteaz kanpoko herrialdeetatik etorritako emakume inmigranteak, sexu-xedezko trafikoan erabiliak direnak, gure Elkartean ba ote dauden informa dezan. (05\10\06\01\00307)
 • CCOO-Ertzaintzako sekzio sindikal osoari irekitako zigor-espedientearen sorburu izan diren zioez informa dezan. (05\10\06\01\00366)
 • Baldintzazko askatasuna lortzear dauden zazpi espetxeratu eta legean aurreikusitako barkamenak egokitu ez zitzaienei ze egoeran dauden informa dezan. (05\10\06\01\00384)
 • Abenduaren 19an Herrizaingo Sailaren politikaren aurkako manifestaldian parte hartu zuten ertzainen kopuruari buruz agian egin den manipulazioaz informa dezan. (05\10\06\01\00396)
 • Politika eta herritar talde batzuek Euskal Autonomi Erkidegoan egindako manifestaldi, kontzentrazio eta bilerei buruzkoan Ertzaintzak izandako azken ekintzak azal ditzan. (05\10\06\01\00451)
 • Giza Eskubide eta Hiritar Eskakizunen Batzordeko erabakiak betetzeko (05\10\06\01\00468)

Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina

 • Justizi Ministerioarekin presondegien gaian lankidetzarako egindako hitzarmen markoari buruzkoa. (05\10\07\02\00012)
 • Aurreko Ekonomi eta Ogasun Sailaren A1/33/1993 espedienteari buruz. (05\10\07\02\00020)
 • Donostiako Udalak eta Herrizaingo Sailak sinatutako hitzarmenari buruz. (05\10\07\02\00031)
 • Euskadiko armagintzaren egungo egoerari buruz. (05\10\07\02\00033)
 • Zezen-ikuskizun, zezen-plaza eta tauromakia-eskolentzako laguntza publikoei buruz. (05\10\07\02\00035)
 • Espetxeen gaiaz Justizi Ministerioarekin egindako lankidetza-hitzarmena betetzeko izendatutako giza baliabideei eta baliabide materialei buruz. (05\10\07\02\00038)
 • Azken hiru urteetan Garapenerako Lankidetza Fondoko baliabideak jaso dituzten GKE, elkarte edo entitateei buruz. (05\10\07\02\00051)
 • Arrantzako ikuskari izateko lehiaketa-oposizioari buruz. (05\10\07\02\00054)
 • Euskadin hildako txirrindulariei buruz. (05\10\07\02\00091)
 • Ertzaintzaren tiroketa-galeriaren gaineko informazioari buruz. (05\10\07\02\00106)
 • Irrati eta telebista emisoreei buruz. (05\10\07\02\00108)
 • 1995eko lankidetza eta garapenerako laguntzei buruz. (05\10\07\02\00115)
 • Ertzaintzarentzako babes-txalekoen erosketari buruzkoa. (05\10\07\02\00148)
 • Eusko Jaurlaritzak sinaturiko kontratuei buruz. (05\10\07\02\00149)
 • Eusko Jaurlaritzaren ibilgailuen aseguru-polizei buruz. (05\10\07\02\00174)
 • Helikopteroen ustiaketan izandako laguntza eta aholkularitzari buruz. (05\10\07\02\00180)
 • Herrizaingo Saileko helikopteroak erosteari buruz. (05\10\07\02\00181)
 • Herrizaingo Sailak egindako esteipenei buruz. (05\10\07\02\00215)
 • Euskadin dauden militarrei buruz. (05\10\07\02\00216)
 • Hauteskunde-aldiko zaintze-zerbitzuen ordainketen gestioari buruz. (05\10\07\02\00222)
 • Euskadi-Estatua erabaki fiskalari buruzkoa. (05\10\07\02\00239)
 • Euskadi eta Estatuaren arteko zerga-akordioari buruz. (05\10\07\02\00245)
 • Euskal nerabe eta gazteen artean balore demokratikoak garatzeko eta elkartasuna, tolerantzia eta erantzukizun jokabideak sustatzeko Jaurlaritzaren ihaduera-planari buruz. (05\10\07\02\00258)
 • Bestelako eginkizunetan diharduten goi-karguez eta kargu horien ordain sariez. (05\10\07\02\00261)
 • Goi-kargu eta konfiantzazko langileez eta horien ordainsariez. (05\10\07\02\00263)
 • EHAAn argitaratu ez diren Herrizaingo Sailaren esleipenei buruz. (05\10\07\02\00283)
 • 1996an Herrizaingo Sailean egindako esleipenei buruz. (05\10\07\02\00285)
 • Euskal Administrazio publikoaren publizitate-gastuei buruz. (05\10\07\02\00337)
 • Fitxa teknikoaz eta boto-trukearen taulez. (05\10\07\02\00343)
 • Bulego Judiziala eta Justizi Administrazioaren zerbitzuan diharduten funtzionarioen estatutu juridikoa erabirretzeari buruz. (05\10\07\02\00369)
 • Euskal Administrazio publikoko kontratu blindatuei buruz. (05\10\07\02\00379)
 • Ertzaintzaren hedatze-planari buruz. (05\10\07\02\00380)
 • Euskadiko laneko ezbeharrei buruzkoa. (05\10\07\02\00396)
 • 1997ko lehen sei hilabeteetan Euskal Autonomi Elkartean egindako kontratazioei buruz. (05\10\07\02\00397)
 • Bilboko Guggenheim Museoko aire girotuari buruz. (05\10\07\02\00436)
 • Lanpostuen zerrendak aldatzeari buruz. (05\10\07\02\00440)
 • Bilboko Guggenheim Museoko lanei buruzkoa. (05\10\07\02\00465)
 • Gran Casino Nervión, SAri buruzkoa. (05\10\07\02\00470)
 • Ertzaintzaren kontzentrazioei buruzko dokumentuez eta audio-zintez. (05\10\07\02\00474)
 • Euskadiko lan-istripuei buruz. (05\10\07\02\00491)
 • Dirubideen Euskal Kontseiluari buruz. (05\10\07\02\00500)
 • Eustat-en zuzendaritza-organogramari buruz. (05\10\07\02\00504)
 • Azken urteotako etxebizitza alorreko iharduera publikoaren profilari eta Euskal Autonomia Erkidegoko etxebizitza-merkatuari buruzko beste zenbait daturi buruz. (05\10\07\02\00522)
 • Justizi, Ekonomi, Lan eta Gizarte segurantza Sailak antolatuatko ihardunaldi batzuen aurrekontuari buruz. (05\10\07\02\00524)
 • Ekintza publikoak etxebizitzaren alorrean azkeneko urteetan izandako ezaugarriez eta Euskal Autonomia Erkidegoko etxebizitza-merkatuari buruzko beste xehetasun batzuez. (05\10\07\02\00526)
 • Lehendakariordeak Europako federalismo fiskalaz emandako hitzaldiari buruz. (05\10\07\02\00527)
 • Eusko Jaurlaritzak etxebizitza alorreko ekintzak finantzatzeko asmotan mailegu-erakundeekin sinaturiko hitzarmenei buruz. (05\10\07\02\00528)
 • Eusko Jaurlaritzaren inkesten gaineko informazioari buruz. (05\10\07\02\00533)
 • INEMen aginpidea Euskal Autonomia Erkidegoari transferitzeko negoziazioaren aurrean Euskal Exekutiboak dituen irizpideez Justizi, Ekonomi, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak egindako dokumentuari buruz. (05\10\07\02\00550)
 • Herrizaingo Sailak 1997an eta 1998ko lehenengo seihilabetean egindako adjudikazioei buruz. (05\10\07\02\00628)
 • EAEko Administrazio Orokorreko eta bere erakunde autonomiadunetako lekualdatze-lehiaketari buruz. (05\10\07\02\00660)

Ebazpen-proposamenak

 • Askatasunaz gabeturiko euskal herritarrak hurbiltzeari buruzkoa. (05\11\08\00\00013)