Aurkeztutako ekimenak

Otamendi Tolosa, Maider argazkia
Otamendi Tolosa, Maider
Titulazioa :
Industria Ingenieritza Teknikoa.
Lanbidea :
Ingeniaria.
Hizkuntzak :
Euskara, gaztelania, ingelesa (maila ertaina).
E-mail:
m.otamendi@legebiltzarra.eus

XI. Legealdia

Interpelazioa

Osoko bilkuran ahoz erantzuteko galdera

Idatziz erantzuteko galdera

Batzordeak berak eskatutako agerraldia

 • Azalpenak emateko eta proposamenak egiteko lan-segurtasunaren eta lan-osasunaren arloko prebentzioari eta neurriei buruz (11\10\06\03\00195)
 • Azalpenak emateko eta proposamenak egiteko lan-segurtasunaren eta lan-osasunaren arloko prebentzioari eta neurriei buruz (11\10\06\03\00196)
 • Azalpenak emateko eta proposamenak egiteko lan-segurtasunaren eta lan-osasunaren arloko prebentzioari eta neurriei buruz (11\10\06\03\00197)
 • Azalpenak emateko eta proposamenak egiteko lan-segurtasunaren eta lan-osasunaren arloko prebentzioari eta neurriei buruz (11\10\06\03\00198)
 • Azalpenak emateko eta proposamenak egiteko lan-segurtasunaren eta lan-osasunaren arloko prebentzioari eta neurriei buruz (11\10\06\03\00199)
 • Azalpenak emateko eta proposamenak egiteko lan-segurtasunaren eta lan-osasunaren arloko prebentzioari eta neurriei buruz (11\10\06\03\00200)
 • Azalpenak emateko eta proposamenak egiteko lan-segurtasunaren eta lan-osasunaren arloko prebentzioari eta neurriei buruz (11\10\06\03\00201)
 • Azalpenak emateko eta proposamenak egiteko lan-segurtasunaren eta lan-osasunaren arloko prebentzioari eta neurriei buruz (11\10\06\03\00202)
 • Azalpenak emateko eta proposamenak egiteko lan-segurtasunaren eta lan-osasunaren arloko prebentzioari eta neurriei buruz (11\10\06\03\00203)
 • Azalpenak emateko 2018-2020rako Etxebizitzaren Gida Planari buruz (11\10\06\03\00291)
 • 2018-2020 Etxebizitza Plan Zuzendariaren berri emateko (11\10\06\03\00361)
 • Orereta-Errenteria, Usurbil eta Azpeitiako herrietan aurrera eraman dituzten edota aurrera eraman asmo dituzten proiektu berritzaileei buruz azalpenak emateko (11\10\06\03\00609)
 • UPV/EHUren Plentziako Itsas Estazioak esku artean dituen proiektuen berri emateko (11\10\06\03\00690)
 • Iritzia emateko Plentziako portua eta itsasadarra berrantolatzeko proiektuari buruz (11\10\06\03\00735)

Informazio eskabidea legebiltzarkide batek egina

 • Muskizen egin beharreko babes ofizialeko etxebizitza batzuei buruz (11\10\07\02\00013)
 • Arrasateko San Juan de Dios ospitaleari buruz (11\10\07\02\00021)
 • Ospitaleetako oheen funtzionamenduari buruz (11\10\07\02\00036)
 • Tolosaldea erakunde sanitario integratuko pazienteei arreta espezializatuko zerbitzuak ematea helburu duen kontratuari buruz (11\10\07\02\00055)
 • Azalera-eskubidez eraikita dauden higiezin batzuen gainean hartu den erabakiari buruz (11\10\07\02\00069)
 • Osakidetzak kanporatuta dituen zerbitzuei buruz (11\10\07\02\00116)
 • Babes ofizialeko etxebizitzei buruz (11\10\07\02\00118)
 • Osakidetzako Informatika Zerbitzuari buruz (11\10\07\02\00170)
 • Alokabideko estatutu aldaketei buruz (11\10\07\02\00174)
 • Donostiako Amara auzoko anbulatorioko aparkalekuei buruz (11\10\07\02\00192)
 • Alokabidek kudeatzen dituen alokairu kontratuei buruz (11\10\07\02\00193)
 • Osakidetzak egiten dituen kontzertazioei buruz (11\10\07\02\00197)
 • Eibarko ospitalearen plan funtzionalari buruz (11\10\07\02\00231)
 • Basurtuko Unibertsitate Ospitalearen autoaseguradora zerbitzuari buruz (11\10\07\02\00246)
 • Alokabide SA sozietate publikoaren antolakuntzari buruz (11\10\07\02\00261)
 • Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren, Eusko Jaurlaritzaren eta Eudelen arteko lankidetza-hitzarmena betetzeari buruz (11\10\07\02\00306)
 • Arrasateko Zerrajera eremuko D lursailari buruz (11\10\07\02\00373)
 • Itsasoko langileen osasun-zaintzari buruz (11\10\07\02\00426)
 • Arrasateko Udalaren eta Visesaren arteko akordioari buruz (11\10\07\02\00509)
 • Euskadiko 2020 Erakundearteko Ekintzailetza Planari (EPP 2020) buruz (11\10\07\02\00510)
 • Portuak programako aurrekontuei buruz, 2018ko ekitaldirako Aurrekontu Orokorren aurkezpen ofizialean jasotako informazioa osatze aldera eginiko galderak ez zituelako guztiz erantzun Ekonomiaren Garapen eta Azpiegituretako sailburuak (11\10\07\02\00512)
 • Sareb aktiboak kudeatzeko elkartearekin sinatutako hitzarmenari buruz (11\10\07\02\00549)
 • Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak Aktiboak Kudeatzeko Sozietatearekin (Sareb-ekin) sinaturik duen hitzarmenari buruz (11\10\07\02\00647)
 • EIT eraikinen ikuskapen teknikoaren gaineko dekretu-proiektuari buruz (11\10\07\02\00651)
 • Kooperatiba-araubidean promozionaturiko babes publikoko etxebizitzei buruz (11\10\07\02\00679)
 • Udal jabetzako etxebizitzak Bizigune programan sartzeko abiarazitako kanpainari buruz (11\10\07\02\00680)
 • Etxebizitza-eskubide subjektiboa betetzeari buruz (11\10\07\02\00697)
 • Pasaiako Luzuriaga eremuko bigarren faseari buruz (11\10\07\02\00700)
 • Kalifikaturiko babes publikoko etxebizitzei buruz (11\10\07\02\00704)
 • Hirigintza-antolamenduko plan orokorrei buruz (11\10\07\02\00726)
 • Erabilerarik gabeko etxabe komertzialak alokairu sozialeko etxebizitza bilakatzeko proiektu pilotuari buruz (11\10\07\02\00729)
 • Osakidetzako langileen arrisku psikosozialei buruz (11\10\07\02\00847)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen ikuskapen teknikoari buruzko dekretu-proiektuari buruz (11\10\07\02\00913)
 • Saldu gabe dauden babes publikoko etxebizitzei buruz (11\10\07\02\00963)
 • Mundakako babes publikoko etxebizitzei buruz (11\10\07\02\01030)
 • Zoru-klausulak itzultzeko egin beharreko izapideak dagokien herritarrei errazteari buruzko legez besteko proposamenaren jarraipenaren gainean (11\10\07\02\01112)
 • Zuzkidura-bizitokien sustapenei buruz (11\10\07\02\01116)
 • Bizigune programa ezagutarazteko kanpainei buruz (11\10\07\02\01147)
 • Udal jabetzako etxebizitzak Bizigune programan sartzeko abiarazitako kanpainaren jarraipenari buruz (11\10\07\02\01148)
 • Plentziako itsasertz lehorrari eta itsasadarraren antolamenduari buruz (11\10\07\02\01150)
 • Eraikinen ikuskapen teknikoari buruzko dekretuaren jarraipenari buruz (11\10\07\02\01178)
 • Euskadiko Zerga Koordinaziorako Organoari egindako proposamen fiskalari buruz (11\10\07\02\01201)
 • Plentziako itsasadarrean amarralekuen berrantolaketari buruz (11\10\07\02\01281)
 • Etxebideko eskatzaileen datuei buruz (11\10\07\02\01310)
 • Lan Ikuskaritzako eta Osalaneko giza baliabideei buruz (11\10\07\02\01394)
 • Etxebizitza-eskubide subjektiboaren 2019ko maiatzaren 31 arteko betetzeari buruz (11\10\07\02\01396)
 • Alokairua indartzeko neurri fiskalei eta erreferentziazko indizeari buruz (11\10\07\02\01415)
 • Azalera-eskubidez eraikita dauden higiezinei buruz (11\10\07\02\01529)
 • ASAP (alokairu segurua, arrazoizko prezioa) merkatu libreko etxebizitzen alokairurako bitartekaritza-programari buruz (11\10\07\02\01553)
 • Etxebizitza-politiken gaineko hainbat kezkari buruz (11\10\07\02\01555)
 • Bizigune programako etxebizitzei buruz (11\10\07\02\01559)
 • Babes publikoko etxebizitzei buruz (11\10\07\02\01562)
 • Zuzkidura-bizitokiei buruz (11\10\07\02\01573)
 • Finantza-inbertsio jasangarriak egiteko Alokabiderentzako kapital-transferentziei buruz (11\10\07\02\01575)
 • Plentziako itsasadarreko amarralekuen berrantolaketari buruz (11\10\07\02\01620)
 • Babes publikoko etxebizitzei buruz (11\10\07\02\01687)
 • "Alokairu eskuragarriaren erronkarako irtenbideak” jardunaldiari buruz (11\10\07\02\01692)
 • Plentziako portuaren eta itsasadarraren berrantolaketari buruz (11\10\07\02\01741)
 • Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak erositako 506 etxebizitzei buruz (11\10\07\02\01749)

Interpelazioaren ondoriozko mozioa

X. Legealdia

Legebiltzarkide baten ziurtagiria, deia, bateraezintasunak eta uko egitea

Interpelazioa

Osoko bilkuran ahoz erantzuteko galdera

Idatziz erantzuteko galdera

 • Eusko Trenbideen material higikorraren mantentze-lanari buruz (10\10\05\03\05836)
 • Euskotrenek Berriz eta Zaldibarko geltokietatik egiten diren tren-bidaien tarifetan burututako aldaketen inguruan (10\10\05\03\05979)
 • Gipuzkoan Trenbide Sarearen Lurralde Plan Sektorialean egin gabe dauden aldaketei buruz (10\10\05\03\06020)
 • Plentzia, Armintza eta Mundakako kirol-portuen administrazio-kudeaketa Euskadiko Kirol Portuak SAren esku uzteari buruz (10\10\05\03\06107)

Batzordeak berak eskatutako agerraldia

 • Beren iritzia eman dezaten Euskal Autonomia Erkidegoko portuen eta itsas garraioaren lege-proiektuaren inguruan (10\10\06\03\01123)
 • Azalpenak emateko Kutxabankek daukan jarrera buruz, IRPH interes-tipoa berehala indargabetzeari buruz Legebiltzarrak onartu zuen Legez besteko Proposamenaren aurrean (10\10\06\03\01187)

Informazio eskabidea legebiltzarkide batek egina

 • Araban garraio publikoko azpiegitura berri baten bideragarritasun-azterlanaren amaierako txostenaren inguruan (10\10\07\02\03799)
 • Eusko Trenbideak SAk kudeatzen dituen zerbitzuen inguruan (10\10\07\02\03834)
 • Donostialdeko metroaren Altza-Galtzaraborda zatiaren inguruan (10\10\07\02\03953)

Interpelazioaren ondoriozko mozioa