Aurkeztutako ekimenak

Otamendi Tolosa, Maider argazkia
Otamendi Tolosa, Maider
Titulazioa :
Industria Ingenieritza Teknikoa.
Lanbidea :
Ingeniaria.
Hizkuntzak :
Euskara, gaztelania, ingelesa (maila ertaina).
E-mail:
m.otamendi@legebiltzarra.eus

XI. Legealdia

Interpelazioa

Osoko bilkuran ahoz erantzuteko galdera

Idatziz erantzuteko galdera

Batzorde berak eskatutako agerraldia

 • Azalpenak emateko eta proposamenak egiteko lan-segurtasunaren eta lan-osasunaren arloko prebentzioari eta neurriei buruz (11\10\06\03\00195)
 • Azalpenak emateko eta proposamenak egiteko lan-segurtasunaren eta lan-osasunaren arloko prebentzioari eta neurriei buruz (11\10\06\03\00196)
 • Azalpenak emateko eta proposamenak egiteko lan-segurtasunaren eta lan-osasunaren arloko prebentzioari eta neurriei buruz (11\10\06\03\00197)
 • Azalpenak emateko eta proposamenak egiteko lan-segurtasunaren eta lan-osasunaren arloko prebentzioari eta neurriei buruz (11\10\06\03\00198)
 • Azalpenak emateko eta proposamenak egiteko lan-segurtasunaren eta lan-osasunaren arloko prebentzioari eta neurriei buruz (11\10\06\03\00199)
 • Azalpenak emateko eta proposamenak egiteko lan-segurtasunaren eta lan-osasunaren arloko prebentzioari eta neurriei buruz (11\10\06\03\00200)
 • Azalpenak emateko eta proposamenak egiteko lan-segurtasunaren eta lan-osasunaren arloko prebentzioari eta neurriei buruz (11\10\06\03\00201)
 • Azalpenak emateko eta proposamenak egiteko lan-segurtasunaren eta lan-osasunaren arloko prebentzioari eta neurriei buruz (11\10\06\03\00202)
 • Azalpenak emateko eta proposamenak egiteko lan-segurtasunaren eta lan-osasunaren arloko prebentzioari eta neurriei buruz (11\10\06\03\00203)
 • Azalpenak emateko 2018-2020rako Etxebizitzaren Gida Planari buruz (11\10\06\03\00291)
 • 2018-2020 Etxebizitza Plan Zuzendariaren berri emateko (11\10\06\03\00361)
 • Orereta-Errenteria, Usurbil eta Azpeitiako herrietan aurrera eraman dituzten edota aurrera eraman asmo dituzten proiektu berritzaileei buruz azalpenak emateko (11\10\06\03\00609)
 • UPV/EHUren Plentziako Itsas Estazioak esku artean dituen proiektuen berri emateko (11\10\06\03\00690)

Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina

 • Muskizen egin beharreko babes ofizialeko etxebizitza batzuei buruz (11\10\07\02\00013)
 • Arrasateko San Juan de Dios ospitaleari buruz (11\10\07\02\00021)
 • Ospitaleetako oheen funtzionamenduari buruz (11\10\07\02\00036)
 • Tolosaldea erakunde sanitario integratuko pazienteei arreta espezializatuko zerbitzuak ematea helburu duen kontratuari buruz (11\10\07\02\00055)
 • Azalera-eskubidez eraikita dauden higiezin batzuen gainean hartu den erabakiari buruz (11\10\07\02\00069)
 • Osakidetzak kanporatuta dituen zerbitzuei buruz (11\10\07\02\00116)
 • Babes ofizialeko etxebizitzei buruz (11\10\07\02\00118)
 • Osakidetzako Informatika Zerbitzuari buruz (11\10\07\02\00170)
 • Alokabideko estatutu aldaketei buruz (11\10\07\02\00174)
 • Donostiako Amara auzoko anbulatorioko aparkalekuei buruz (11\10\07\02\00192)
 • Alokabidek kudeatzen dituen alokairu kontratuei buruz (11\10\07\02\00193)
 • Osakidetzak egiten dituen kontzertazioei buruz (11\10\07\02\00197)
 • Eibarko ospitalearen plan funtzionalari buruz (11\10\07\02\00231)
 • Basurtuko Unibertsitate Ospitalearen autoaseguradora zerbitzuari buruz (11\10\07\02\00246)
 • Alokabide SA sozietate publikoaren antolakuntzari buruz (11\10\07\02\00261)
 • Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren, Eusko Jaurlaritzaren eta Eudelen arteko lankidetza-hitzarmena betetzeari buruz (11\10\07\02\00306)
 • Arrasateko Zerrajera eremuko D lursailari buruz (11\10\07\02\00373)
 • Itsasoko langileen osasun-zaintzari buruz (11\10\07\02\00426)
 • Arrasateko Udalaren eta Visesaren arteko akordioari buruz (11\10\07\02\00509)
 • Euskadiko 2020 Erakundearteko Ekintzailetza Planari (EPP 2020) buruz (11\10\07\02\00510)
 • Portuak programako aurrekontuei buruz, 2018ko ekitaldirako Aurrekontu Orokorren aurkezpen ofizialean jasotako informazioa osatze aldera eginiko galderak ez zituelako guztiz erantzun Ekonomiaren Garapen eta Azpiegituretako sailburuak (11\10\07\02\00512)
 • Sareb aktiboak kudeatzeko elkartearekin sinatutako hitzarmenari buruz (11\10\07\02\00549)
 • Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak Aktiboak Kudeatzeko Sozietatearekin (Sareb-ekin) sinaturik duen hitzarmenari buruz (11\10\07\02\00647)
 • EIT eraikinen ikuskapen teknikoaren gaineko dekretu-proiektuari buruz (11\10\07\02\00651)
 • Kooperatiba-araubidean promozionaturiko babes publikoko etxebizitzei buruz (11\10\07\02\00679)
 • Udal jabetzako etxebizitzak Bizigune programan sartzeko abiarazitako kanpainari buruz (11\10\07\02\00680)
 • Etxebizitza-eskubide subjektiboa betetzeari buruz (11\10\07\02\00697)
 • Pasaiako Luzuriaga eremuko bigarren faseari buruz (11\10\07\02\00700)
 • Kalifikaturiko babes publikoko etxebizitzei buruz (11\10\07\02\00704)
 • Hirigintza-antolamenduko plan orokorrei buruz (11\10\07\02\00726)
 • Erabilerarik gabeko etxabe komertzialak alokairu sozialeko etxebizitza bilakatzeko proiektu pilotuari buruz (11\10\07\02\00729)
 • Osakidetzako langileen arrisku psikosozialei buruz (11\10\07\02\00847)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen ikuskapen teknikoari buruzko dekretu-proiektuari buruz (11\10\07\02\00913)
 • Saldu gabe dauden babes publikoko etxebizitzei buruz (11\10\07\02\00963)
 • Mundakako babes publikoko etxebizitzei buruz (11\10\07\02\01030)
 • Zoru-klausulak itzultzeko egin beharreko izapideak dagokien herritarrei errazteari buruzko legez besteko proposamenaren jarraipenaren gainean (11\10\07\02\01112)
 • Zuzkidura-bizitokien sustapenei buruz (11\10\07\02\01116)
 • Bizigune programa ezagutarazteko kanpainei buruz (11\10\07\02\01147)
 • Udal jabetzako etxebizitzak Bizigune programan sartzeko abiarazitako kanpainaren jarraipenari buruz (11\10\07\02\01148)
 • Plentziako itsasertz lehorrari eta itsasadarraren antolamenduari buruz (11\10\07\02\01150)
 • Eraikinen ikuskapen teknikoari buruzko dekretuaren jarraipenari buruz (11\10\07\02\01178)
 • Euskadiko Zerga Koordinaziorako Organoari egindako proposamen fiskalari buruz (11\10\07\02\01201)
 • Plentziako itsasadarrean amarralekuen berrantolaketari buruz (11\10\07\02\01281)
 • Etxebideko eskatzaileen datuei buruz (11\10\07\02\01310)
 • Lan Ikuskaritzako eta Osalaneko giza baliabideei buruz (11\10\07\02\01394)
 • Etxebizitza-eskubide subjektiboaren 2019ko maiatzaren 31 arteko betetzeari buruz (11\10\07\02\01396)
 • Alokairua indartzeko neurri fiskalei eta erreferentziazko indizeari buruz (11\10\07\02\01415)
 • Azalera-eskubidez eraikita dauden higiezinei buruz (11\10\07\02\01529)
 • ASAP (alokairu segurua, arrazoizko prezioa) merkatu libreko etxebizitzen alokairurako bitartekaritza-programari buruz (11\10\07\02\01553)
 • Etxebizitza-politiken gaineko hainbat kezkari buruz (11\10\07\02\01555)
 • Bizigune programako etxebizitzei buruz (11\10\07\02\01559)
 • Babes publikoko etxebizitzei buruz (11\10\07\02\01562)
 • Zuzkidura-bizitokiei buruz (11\10\07\02\01573)
 • Finantza-inbertsio jasangarriak egiteko Alokabiderentzako kapital-transferentziei buruz (11\10\07\02\01575)

Interpelazioaren ondoriozko mozioa

X. Legealdia

Interpelazioa

Osoko bilkuran ahoz erantzuteko galdera

Idatziz erantzuteko galdera

 • Eusko Trenbideen material higikorraren mantentze-lanari buruz (10\10\05\03\05836)
 • Euskotrenek Berriz eta Zaldibarko geltokietatik egiten diren tren-bidaien tarifetan burututako aldaketen inguruan (10\10\05\03\05979)
 • Gipuzkoan Trenbide Sarearen Lurralde Plan Sektorialean egin gabe dauden aldaketei buruz (10\10\05\03\06020)
 • Plentzia, Armintza eta Mundakako kirol-portuen administrazio-kudeaketa Euskadiko Kirol Portuak SAren esku uzteari buruz (10\10\05\03\06107)

Batzorde berak eskatutako agerraldia

 • Beren iritzia eman dezaten Euskal Autonomia Erkidegoko portuen eta itsas garraioaren lege-proiektuaren inguruan (10\10\06\03\01123)
 • Azalpenak emateko Kutxabankek daukan jarrera buruz, IRPH interes-tipoa berehala indargabetzeari buruz Legebiltzarrak onartu zuen Legez besteko Proposamenaren aurrean (10\10\06\03\01187)

Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina

 • Araban garraio publikoko azpiegitura berri baten bideragarritasun-azterlanaren amaierako txostenaren inguruan (10\10\07\02\03799)
 • Eusko Trenbideak SAk kudeatzen dituen zerbitzuen inguruan (10\10\07\02\03834)
 • Donostialdeko metroaren Altza-Galtzaraborda zatiaren inguruan (10\10\07\02\03953)

Interpelazioaren ondoriozko mozioa