Aurkeztutako ekimenak

Etxebarrieta Legrand, Oihana argazkia
Etxebarrieta Legrand, Oihana
Titulazioa :
Kazetaritzan lizentziaduna. Haur Hezkuntzan diplomaduna. Feminista eta Generoko ikaskeetako Unibertsitate masterra.
Lanbidea :
Kazetaria.
Hizkuntzak :
Euskara, gaztelania, frantsesa eta ingelesa.
E-mail:
etxebarrieta.o@legebiltzarra.eus

XI. Legealdia

Interpelazioa

 • Etxeko langileen lan-baldintza eta -eskubideei buruz (11\10\04\01\00135)
 • Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. Planaren gainean egindako irakurketari buruz (11\10\04\01\00141)
 • Etxeko langileen aldeko Gobernuaren ekimen faltari buruz (11\10\04\01\00215)
 • Zaintza alorrean instituzioek hartu beharreko ardurei buruz (11\10\04\01\00272)

Osoko bilkuran ahoz erantzuteko galdera

 • Haurrek pairatutako sexu-abusuen aurrean "neurriak Elizari hartzea dagozkiola" esateari buruz (11\10\05\01\00017)
 • Alardezaleak taldeak egindako gonbidapenari buruz (11\10\05\01\00157)
 • Etxeko lanetako segurtasunari eta osasunari buruzko gidaliburuaren gainean (11\10\05\01\00322)
 • Confebaskeko presidente Roberto Larrañagak egindako adierazpenei buruz (11\10\05\01\00339)
 • Lanbidek egindako "Gazteen lan-merkatuaren egoera EAEn" txostenari buruz (11\10\05\01\00460)
 • Etxeko langileak kontratatzeko Empleadas de Hogar Bilbao bezalako agentzia ilegalen kontrolari buruz (11\10\05\01\00484)
 • Zuzenean zerbitzuko langileek malgutasun-neurriak hartzeko zailtasunei buruz (11\10\05\01\00563)
 • Etxeko langileen aldeko Gobernuaren ekimen ezaren gainean (11\10\05\01\00609)

Idatziz erantzuteko galdera

 • Hezkuntza-sisteman hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko gida-planari buruz (11\10\05\03\00157)
 • Hezkuntza-sisteman garatu diren genero, berdintasun, transexualitate eta hezkidetza planei eta antzekoei buruz (11\10\05\03\00158)
 • Begira batzordearen funtzio eta lan ildoei buruz (11\10\05\03\00241)
 • Ertzaintzak jasotzen dituen genero indarkeriari buruzko formakuntzei buruz (11\10\05\03\00294)
 • Munduko Osasun Erakundearen Sexu eta Ugalketa Eskubideen aldeko Ekintza Planari buruz (11\10\05\03\00416)
 • Pertsona Transentzako medikamentuen hornidura-eskasiari buruz (11\10\05\03\00417)
 • Kontrazepziorako sarbideari buruz (11\10\05\03\00418)
 • Milurtekoko Garapen Helburuen betetze-mailari buruz (11\10\05\03\00421)
 • Milurtekoko Garapen Helburuen betetze mailari buruz (11\10\05\03\00442)
 • Emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko lege-proiektuaren garapenerako prozesu parte-hartzaileari buruz (11\10\05\03\00474)
 • Emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko lege-proiektuaren garapenerako prozesu parte-hartzaileari buruz (11\10\05\03\00562)
 • Begira batzordearen osaera eta formakuntza eskaintzari buruz (11\10\05\03\00563)
 • Osalanek etxeko langileen egoeraz egin beharreko azterketari buruz (11\10\05\03\00564)
 • Sexu-esplotaziorako salerosketaren gaia lantzeko koordinazio mahaiari buruz (11\10\05\03\00568)
 • EITBn Emakumeen eta Gizonen Aukera Berdintasunerako II. Planaren 2017ko lanerako planari buruz (11\10\05\03\00597)
 • Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako ordainketa bakarraren prestazio ekonomikoa aldatzeari buruzko legez besteko proposamenean adostutako ikerlanaren inguruan (11\10\05\03\00624)
 • Osalanek lanean edo "in itinere" gertatzen diren lan-istripu guztiak ikertu eta bere erroldan sartzeari buruz (11\10\05\03\00658)
 • Emakumeen genitalen mutilazioari aurre egiteko protokoloari buruz (11\10\05\03\00679)
 • Emakumeen genitalen mutilazioari aurre egiteko protokoloei buruz (11\10\05\03\00680)
 • Familia-plangintzako zentroei buruz (11\10\05\03\00693)
 • Emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko lege-proiektuaren garapenerako prozesu parte-hartzaileari buruz (III) (11\10\05\03\00702)
 • Berdinduren jardunari buruz (11\10\05\03\00864)
 • Emakumeak sexu-esplotaziorako salerosteko sareei aurre egiteko estrategiari buruz (11\10\05\03\00893)
 • Irungo Berdintasun Planari buruz (11\10\05\03\00969)
 • 11\11\02\01\0028 espedientedun ekimenari buruz (11\10\05\03\00970)
 • 11\11\02\01\0032 espedientedun ekimenari buruz (11\10\05\03\00971)
 • 11\11\02\01\0068 espedientedun ekimenari buruz (11\10\05\03\00972)
 • 11\11\02\01\0074 espedientedun ekimenari buruz (11\10\05\03\00973)
 • 11\11\02\01\0102 espedientedun ekimenari buruz (11\10\05\03\00974)
 • 11\11\02\01\0143 espedientedun ekimenari buruz (11\10\05\03\00975)
 • 11\11\02\01\0148 espedientedun ekimenari buruz (11\10\05\03\00976)
 • 11\11\02\01\0181 espedientedun ekimenari buruz (11\10\05\03\00977)
 • 11\11\02\01\0181 espedientedun ekimenari buruz (11\10\05\03\00978)
 • Genero-inpaktuko txostenei buruz (11\10\05\03\01041)
 • 11/10/05/03/0978 espedientedun ekimenari emandako erantzunei buruz (11\10\05\03\01069)
 • Jabetuz ikastaroari buruz (11\10\05\03\01070)
 • Emakumeen genitalen mutilazioari aurre egiteko bitartekoei eta ekimenei buruz (11\10\05\03\01182)
 • Emakumeen genitalen mutilazioari aurre egiteko bitartekoei buruz (11\10\05\03\01183)
 • Baterako hezkuntza eta genero-indarkeria prebenitzeko I. Planaren ebaluazioari buruz (11\10\05\03\01192)
 • Haurren kontrako sexu-abusuei buruzko 11\11\02\01\0088 legez besteko proposamena betetzeari buruz (11\10\05\03\01211)
 • Haurren kontrako sexu-abusuei buruzko 11\11\02\01\0088 legez besteko proposamena betetzeari buruz (11\10\05\03\01212)
 • Haurren kontrako sexu-abusuei buruzko 11\11\02\01\0088 legez besteko proposamena betetzeari buruz (11\10\05\03\01213)
 • Zuzenean zerbitzuak dituen malgutasun-neurriei buruz (11\10\05\03\01217)
 • Etxeko langileen lan-baldintza eta lan-eskubideei buruzko legez besteko proposamenaren betetze-mailari buruz (11\10\05\03\01303)
 • Etxeko langileen lan-baldintza eta lan-eskubideei buruz (11\10\05\03\01304)
 • Etxeko langileen lan-baldintza eta lan-eskubideei buruzko legez besteko proposamenaren betetze-mailari buruz (11\10\05\03\01305)
 • 2019ko Aurrekontuen proiektuko sekzioen eta programen Memoriari buruz (11\10\05\03\01318)
 • 2019ko Aurrekontuen proiektuko sekzioen eta programen Memoriari buruz (11\10\05\03\01329)
 • Haurren kontrako sexu-abusuei buruzko 11\11\02\01\0088 legez bestekoa betetzeari buruz (11\10\05\03\01380)
 • Berdinduk LGTBI pertsonen egoeraren gaineko diagnostikoa eta horren araberako plangintza osatzeari buruzko legez bestekoaren betetze mailari buruz (11\10\05\03\01400)
 • Indarkeria matxistaren legea garatzeko prozesuaz (11\10\05\03\01406)
 • Eraberean sarearen jardunari buruz (11\10\05\03\01420)
 • EITBren Berdintasun Unitateari buruz (11\10\05\03\01507)
 • EITBren Berdintasun Unitateari buruz (11\10\05\03\01562)
 • Berdintasunaren legeak jasotako ekarpenei buruz (11\10\05\03\01563)
 • 177/2010 eta 31/2015 dekretuetan etxeko langileen bazterketa ahalbidetzen duten artikuluak kentzeari buruz (11\10\05\03\01621)
 • Berdinduk LGTBI pertsonen egoeraren gaineko diagnostikoa eta horren araberako plangintza osatzeari buruzko legez besteko proposamenaren betetze-mailari buruz (11\10\05\03\01771)
 • Berdindu zerbitzua kudeatzen duten elkarteak kontratatzeko baldintzei buruz (11\10\05\03\01772)
 • Aurrekontu-luzapenean onartutako partidei buruz (11\10\05\03\01773)
 • Kurdistango herriarekin dauden elkarlan-proiektu eta dirulaguntzei buruz (11\10\05\03\01826)
 • Euskal enpresen nazioartekotzeari Jaurlaritzak emandako dirulaguntzei buruz (11\10\05\03\01832)
 • Familia-bitartekaritzan espezializatzeko ikastaroen homologazioari buruz (11\10\05\03\01844)
 • Familia monoparentalen gurasotasun-baimenen inguruan (11\10\05\03\01868)
 • Zuzenean zerbitzuko langileen ordutegi-malgutasuna berrezartzeko Legebiltzarrak hartutako erabakiaren betetze-mailari buruz (11\10\05\03\01875)
 • Genero-inpaktuaren txostenean ez dauden organismo autonomoei buruz (11\10\05\03\01876)
 • Etxeko langileen lan-baldintzei eta lan-eskubideei buruz (11\10\05\03\01877)
 • "Brexit"aren aurrean Jaurlaritzak hartu beharreko ardurei buruz (11\10\05\03\01898)

Batzordeak berak eskatutako agerraldia

 • Siriako egoeraren berri emateko (11\10\06\03\00088)
 • Informazioa emateko EITBk 2016an Berdintasun Planaren betetze-mailaz egindako Urteroko Memoriaz eta 2017ko Urteroko Lanerako Planaz (11\10\06\03\00090)
 • Feminizidioa Euskadin eta Nafarroan 2010-2015. Gertaerak, Tratamendua prentsan eta epaien analisiak txostenaren Feminizidioaren erradiografia atalaren berri eman dezaten (11\10\06\03\00127)
 • Hezkidetza Plan Gidaren inguruko azalpenak eman eta ondorioak azal diezazkigun (11\10\06\03\00129)
 • Sexualitatearen koloreak txostenaren berri emateko (11\10\06\03\00130)
 • Emakumeok hedabideetan eta, zehazki, EITBn dugun ikusgaitasunaren inguruan egindako ikerketen berri eman dezaten (11\10\06\03\00204)
 • Begira batzordearen jarduera-plana eta hura garatzeko bitartekoen berri eman dezan (11\10\06\03\00206)
 • Informazioa emateko lan-istripuei eta segurtasunari buruz eta urteroko txostena aurkezteko (11\10\06\03\00336)
 • Berdindu zerbitzuaren lana ebaluatzeko eta 2018rako jarduera-planaren berri emateko (11\10\06\03\00338)
 • Informatzeko joan den urtarrilaren 14ko goizaldean Bilbon jazotako gertakariei buruz, bai eta Ertzaintzaren jardute-protokoloei eta ertzainen prestakuntzari buruz ere (11\10\06\03\00341)
 • Genero Identitatearen Unitateak pertsona transexualak artatzeko duen protokolo eta prozesuaren inguruan azalpenak emateko (11\10\06\03\00345)
 • "Polizien atxiloketetan emakumeek Euskal Autonomia Erkidegoan bizitako esperientzia" ikerlana aurkez dezaten (11\10\06\03\00349)
 • Eskozia, EB eta Brexitari buruz hitz egiteko (11\10\06\03\00414)
 • Solas egiteko 2050eko munduari buruz, gizarte oparoagoa, justuagoa eta harmoniatsuagoa bilatze aldera (11\10\06\03\00415)
 • Euskal izendegian genero-markarik ez duten izenei buruzko azalpenak emateko (11\10\06\03\00474)
 • Euskal izendegian genero-markarik ez duten izenei buruzko azalpenak emateko (11\10\06\03\00475)
 • Lanbidek egin duen "Gazteen Lan Merkatuaren Egoera EAEn" izeneko txostenaren nondik norakoak azaltzeko, agertzen dituen erronkak garatzeko eta egiten dituen proposamenak zehazteko (11\10\06\03\00477)
 • Sareko indarkeria matixsten berri emateko (11\10\06\03\00594)
 • Frantziako multinazionalak behatzeko ardurari buruzko legearen eta hura betearazteko prozesuaren berri eman dezan (11\10\06\03\00622)
 • Frantziako multinazionalak behatzeko ardurari buruzko legearen eta hura burutzeko prozesuaren berri eman dezan (11\10\06\03\00623)
 • Eman dezaten Hegoafrikako egoeraren berri (11\10\06\03\00628)
 • Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailak dituen plan eta dekretu ezberdinetan aniztasun funtzionala duten emakumeei zuzendutako neurrien berri emateko (11\10\06\03\00637)
 • Ekonomiaren analisi feministaren beharraz hausnartzeko (11\10\06\03\00657)
 • Euskal emakume pentsionisten egoeraren berri emateko (11\10\06\03\00660)
 • EAEko etxeko langileen egoeraren berri emateko (11\10\06\03\00661)
 • Azaltzeko Skolae Nafarroako ikastetxeetarako hezkidetza-programaren gako nagusiak (11\10\06\03\00702)
 • Familia monoparentalei buruz egindako ikerlana aurkezteko (11\10\06\03\00740)
 • Etxeko langileen lan-baldintza eta -eskubideei buruzko ekimenaren betetze-mailaren berri emateko (11\10\06\03\00766)
 • Egoeraren diagnostikoa eta egungo erronkak mahai gainean jartzeko, "Kontratu sexuala" argitaratu eta 30 urtera (11\10\06\03\00799)

Informazio eskabidea legebiltzarkide batek egina

 • Berdintasun Legearen hamargarren urteari dagokion ebaluazioari buruz (11\10\07\02\00058)
 • Begira batzordearen funtzio eta lan ildoei buruz (11\10\07\02\00117)
 • EITBren Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako II. Planaren 2016ko memoria eta 2017ko lanerako planari buruz (11\10\07\02\00172)
 • Garapen Iraunkorreko Helburuen alineamendurako lehen diagnostikoari buruz (11\10\07\02\00245)
 • Berdindu zerbitzu publikoaren 2016ko memoriari buruz (11\10\07\02\00276)
 • Haurren eta Nerabeen Behatokiaren 2016ko jardunari eta 2017ko lan ildoei buruz (11\10\07\02\00352)
 • Osalanek etxeko lanetako segurtasunari eta osasunari buruzko gidaliburua argitaratzearen gainean (11\10\07\02\00417)
 • 11\11\02\01\0143 espedientedun ekimenari buruz (11\10\07\02\00464)
 • Etxeko langileen baldintzei buruzko diagnostikoaren inguruan (11\10\07\02\00486)
 • Baterako hezkuntza eta genero-indarkeria prebenitzeko I.go Planaren ebaluazioari buruz (11\10\07\02\00809)
 • Lanbidek egindako "Gazteen Lan Merkatuaren Egoera EAEn" izeneko txostenari buruz (11\10\07\02\00944)
 • II. Hezkidetza Planari buruz (11\10\07\02\00968)
 • Zuzenean zerbitzuak dituen malgutasun neurriei buruz (11\10\07\02\00986)
 • Etxeko langileen lan-baldintzen gainean egin beharreko ikerlan eta erabakiei buruz (11\10\07\02\01080)
 • Etxeko langileen lan-baldintza eta lan-eskubideei buruzko legez besteko proposamenaren betetze-mailari buruz (11\10\07\02\01091)
 • 2019ko Aurrekontuen proiektuko sekzioen eta programen Memoriari buruz (11\10\07\02\01098)
 • Zuzenean zerbitzuak dituen malgutasun neurriei buruz (11\10\07\02\01103)
 • 2019ko Aurrekontuen proiektuko sekzioen eta programen Memoriari buruz (11\10\07\02\01114)
 • 2019ko Aurrekontuen proiektuko sekzioen eta programen Memoriari buruz (11\10\07\02\01118)
 • 2019ko Aurrekontuen proiektuko sekzioen eta programen Memoriari buruz (11\10\07\02\01139)
 • Haurren eta Nerabeen Behatokiaren 2017 eta 2018ko jardunari eta 2019ko lan ildoei buruz (11\10\07\02\01156)
 • Berdinduk LGTBI pertsonen egoeraren gaineko diagnostikoa eta horren araberako plangintza osatzeari buruzko legez bestekoaren betetze mailari buruz (11\10\07\02\01173)
 • Indarkeria matxistaren legea garatzeko prozesuaz (11\10\07\02\01198)
 • EITBren Berdintasun Unitateari buruz (11\10\07\02\01354)
 • Berdintasunaren legeak jasotako ekarpenei buruz (11\10\07\02\01355)
 • EAEn etxeko zerbitzuan lan egiten dutenen lan-egoeraren azterketari buruz (11\10\07\02\01505)
 • Berdindu zerbitzua kudeatzen duten elkarteak kontratatzeko baldintzei buruz (11\10\07\02\01545)
 • Aurrekontu-luzapenean onartutako partidei buruz (11\10\07\02\01546)
 • Kurdistango herriarekin dauden elkarlan-proiektu eta dirulaguntzei buruz (11\10\07\02\01597)
 • Euskal enpresen nazioartekotzeari Jaurlaritzak emandako dirulaguntzei buruz (11\10\07\02\01600)
 • Familia-bitartekaritzan espezializatzeko ikastaroen homologazioari buruz (11\10\07\02\01629)
 • EAEn etxeko zerbitzuan lan egiten dutenen lan-egoera hobetzeko lan-planari buruz (11\10\07\02\01700)
 • Genero-inpaktuaren txostenean ez dauden organismo autonomoei buruz (11\10\07\02\01701)
 • Etxeko langileen lan-baldintzei eta lan-eskubideei buruz (11\10\07\02\01702)

Interpelazioaren ondoriozko mozioa

 • Etxeko langileen lan-baldintza eta -eskubideei buruz (11\11\03\00\00070)
 • Euskadin Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Plana arautzen duen 4/2005 Legearen 15. artikulua birformulatzeari buruz (11\11\03\00\00075)
 • Etxeko langileen aldeko Gobernuaren ekimen faltari buruz (11\11\03\00\00128)
 • Zaintza alorrean instituzioek hartu beharreko ardurei buruz (11\11\03\00\00164)