2018ko martxoaren 9an indarrean sartu da Sektore Publikoko Kontratuen Legea. Legearen 347.3. artikuloaren ondorioz, data honetatik aurrera Eusko Legebiltzarraren Kontratzailaren Profila Euskadiko kontratazio Publikoaren kontratatzailearen profilean kokatuta egongo da.

Araudi berriaren menpe dauden Euskal Legebiltzarreko kontratazio espediente guztiak, eta espediente hauetatik eratorritako jakinarazpenak, elektronikoak izango dira. Sarbidea lortzeko beharrezkoa da onartutako zigilu elektronikoa izatea (bai banakakoa, bai entitatearen ordezkoarena).
Eusko Legebiltzarreko web orrialdean kokatuta dagoen Kontratzailaren Profila, 2018ko martxoak 9a baina lehen kontratu guztien tramitazioa amaitu arte, erabilgarri egongo da. Pendiente dauden jakinarazpen abisuak, lizitazioa egiteko momentuan emandako helbide elektronikoan jasoko dira.