Informazio instituzionala
Legebiltzarreko organoak
Batzordeak

Osaera

Batzordeak dira lan taldeak non aztertzen dira berariazko gaiak. Osatzen dituzte batzorde iraunkorrak eta bereziak.
Dokumentazioa