Informazio instituzionala
Eusko Legebiltzarrarekin lotutako beste organo batzuk
Arartekoa

Izendapenak

Legebiltzarrak Konstituzioaren I Idazpuruak dakartzan eskubideak Legeak dionez bermatuz aldeztu, eta Autonomia-Estatutoaren 9garren Atalak dakartzan demokraziazko oinarri-irizpide orokorrak bete daitezenaz arduratzeko jarritako goi-karguduna da ARARTEKOa.
Loturak