Legebiltzarreko Administrazioa
Eusko Legebiltzarraren zerbitzura dagoen pertsonalaren bateragarritasuna

Araudia eta aitortutako bateragarritasunak