Legebiltzar ekimenak
Etiketak
Ekimen-mota XML Fitxategia
Lege-proiektuak
Aurrekontuen lege-proiektuak
Lege-proposamenak
Herritarrek aurkeztutako lege-proposamenak
Foru arauaren egitasmoak
Foru arauaren proposamenak
Legegintza-dekretuak
Legez besteko proposamenak
Ebazpen-proposamenak
Interpelazioak
Interpelazioen ondorioz aurkeztutako mozioak
Osoko bilkuran ahoz erantzuteko galderak
Batzordean ahoz erantzuteko galderak
Idatziz erantzuteko galderak
Erakunde adierazpenak
Jaurlaritzaren komunikazioak, dokumentuak eta planak
Osoko bilkurako agerraldiak, norberak eskatuta
Osoko bilkurako agerraldiak, legebiltzar-taldeek eskatuta
Batzordeko agerraldiak, norberak eskatuta
Batzordeko agerraldiak, batzordeak eskatuta
Ikerketa batzordeak
Hitzarmenak
Dokumentazio-eskeak (11. artikuluaren babespean)
Arartekoaren urteko txostena
Arartekoaren txosten bereziak
Herri Kontuen Euskal Epaitegia. Ohoiko txostenak
Herri Kontuen Euskal Epaitegia. Urteko txostena (Oroitidazkia)
Herri Kontuen Euskal Epaitegia. Urteko lan-programa
Gorte Nagusietan aurkeztutako ekimenak
Europar Batasuneko ekimenen subsidiariotasun-kontrola
Izendapenak
Antolaketa eta Giza Baliabideak
Legebiltzar ihardute sailen erabaki komunikazioak