21 jun 2000

Nota de la Junta de Portavoces (21-06-2000)