28 jun 2000

Nota de la Junta de Portavoces (28-06-2000)